SZANOWNI  PAŃSTWO, SERDECZNIE WITAMY W  DOMKACH LETNISKOWYCH "MORSKA LENIKÓWKA”. MAMY NADZIEJE, ŻE ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU UDA NAM SIĘ ZAPEWNIĆ PAŃSTWU PEŁNE ZADOWOLENIE I JEDNOCZEŚNIE JEGO SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ. 

· Domki 6 osobowe  40m2 z tarasem, 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka. Domki w pełni wyposażone.  Plac zabaw, oraz parking bezpłatny, na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe.

 

 

 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób niezagrażających bezpieczeństwu innych osób, oraz do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

 • Meldunek - jest obowiązkowy w recepcji - pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz. 15.00, i kończymy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.  

 • Cena podana w cenniku obejmuje pobyt max 6 osób za dobę. 

 • Opłata klimatyczna, według stawek gminy MIELNO na rok 2021, tj. 2,40 zł osoba/doba.                                                                                    

 • Naliczana jest dodatkowo opłata za energię elektryczną 1 kW = 1 zł , w dniu wyjazdu. 

 

 • Goście w domkach powinni używać je zgodnie z ich przeznaczeniem, domku NIE MOŻNA podnajmować ani użyczać innym osobom.                                                                                                          

 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00 rano w dni powszednie, a w soboty i niedziele od 23.00 do 9.00.                                                                                                                                                

 • Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 2 dni pobytu, w terminie 3 dni roboczych, od momentu rezerwacji telefonicznej. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu, w przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacje uznaje się za nieważną.                                                                                                                                                                       

 • Przekazanie domku (wraz z kluczami) i zdanie kluczy (przy wymeldowaniu) odbywa się w obecności personelu ośrodka.                                                                                                                                         

 • W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.                                                                                                                                                       

 • Zabrania się palenia tytoniu, świeczek i smażenia ryb w domkach, (do smażenia ryb oferujemy kuchenki na zewnątrz domku), niestosowanie się do tego przepisu, będzie skutkowało wysokimi karami pieniężnymi nakładanymi przez właściciela ośrodka.                                                                       

 • Dzieci do lat 15-tu przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych, a szczególnie na placu zabaw (ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe na placu zabaw).

 • Właściciel i opiekun ośrodka, nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działania siły wyższej, działania gościa, osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, z właściwości rzeczy oraz na skutek przypadku, w szczególności zaś za utratę wartości pieniężnych(czeków, kart płatniczych) sprzętu teleoptycznego i łączności, oraz przedmiotów wartościowych.   

                                                                                     ​​​​

 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych(w domkach i na terenie ośrodka) powstałych z jego winy i osób z nim przybyłych i pozostających pod jego opieką.                                  

 • Ośrodek nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie posesji ośrodka tj. parkujące samochody wraz z pozostawionymi przedmiotami wartościowymi w samochodach i jego wyposażenie.

 

 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka.

 

 • Szkody powstałe z winy wczasowiczów (wynajmujących) rozliczamy na bieżąco.

 • Przebywanie osób trzecich spoza ośrodka w domkach po godz. 22.00, bez zgody właściciela ośrodka, zabronione.(złamanie tego przepisu, grozi wydaleniem z ośrodka osób wynajmujących domek w trybie natychmiastowym).    

 •   

 • Mając na uwadze zapewnienie Państwu spokojnej atmosfery wypoczynku, prosimy o uzgodnienie z personelem ośrodka ewentualnych odwiedzin osób z zewnątrz.

 • Ze względu na charakter wynajmowanych domków, nie stosuje się przepisów art. 846-849 kodeksu cywilnego, w zakresie odpowiedzialności utrzymującego hotele i podobne zakłady za rzeczy wniesione przez ich gości.

 

 • Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

 

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców i odbiorców, spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem  ciśnienia wody, brakiem prądu, lub awarią odpływu ścieków. (prosimy o wyrozumiałość)

 

 • Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci. Domek zdajemy posprzątany, w przypadku nieposprzątania domku zostanie naliczona opłata w kwocie 150zł.

​​

 • Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i wydalenia w trybie natychmiastowym z ośrodka, stosuje się gdy Wynajmujący w sposób rażący narusza spokój(bijatyka, głośna muzyka i śpiewanie w trakcie trwania ciszy nocnej, itp.), lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm, oraz tego regulaminu. Ośrodek w takim przypadku,nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 

 • UWAGA – za zgubienie klucza od domku – OPŁATA - 50zł

                   - (koszt nowej wkładki z kluczem + robocizna).

 

 • Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia, za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

 

 • Prosimy nie wywieszać bielizny i ręczników na barierkach tarasu, od tego są suszarki. 

 

 • PROSIMY O UTRZYMYWANIE DOMKÓW W NALEŻYTYM PORZĄDKU. DZIĘKUJEMY.    

 

                 

                     PŁACĄC  ZA  POBYT  AKCEPTUJESZ  REGULAMIN.

               ZADATEK W MYŚL PRAWA HANDLOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI.

 

          Życzymy Państwu miłego i udanego wypoczynku, i dziękujemy za zrozumienie.